Управа предузећа

1. Мр Максим Скоко дипл. инг. ел.  в.д. Директор

2. Бобан Таушан,  дипл. инж. маш.  в.д. Извршни директор за производњу електричне  енергије и развој ТЕ

3. Петар Марковић,  дипл. инж. руд. – в.д. Извршни директор за производњу угља и развој Рудник

4. Милош Тепавчевић, дипл. економиста – в.д. Ивршни директор за економскo финансијске послове 

5. Марко Граховац, дипл. правник – в.д. Извршни директор за организационо-правне послове