Удио у ЕРС-у

Учешће Предузећа у укупној произведењи електичне енергије  у РС у 2011, 2012 и 2013. години

Предузеће послује у саставу Мјешовитог Холдинга Електропривреде Републике Српске, као зависно предузеће са основном дјелатношћу производње електричне енергије. Учешће предузећа у укупно произведеној енергији у РС у 2011. години износи 30,46%, у 2012.години износи 27,58% а у 2013. години износи 27,86%.