ТЕРМОЕЛЕКТРАНА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Акционарско друштво ,,Рудник и термоелектрана Гацко“, Гацко, је зависно предузеће које послује у оквиру Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“, Требиње.

Основна дјелатност ЗП ‘‘Рудник и Термоелектрана Гацко’’ а.д. Гацко  (Статут предузећа, члан 8.), која представља и дјелатност од општег интереса, је производња термоелектричне енергије.

Предузеће обавља и следеће помоћне дјелатности:

  • вађење лигнита површинским копом, побољшање квалитета, транспорт и складиштење,
  • вађење, дробљење и ломљење грађевинског камена, креде и кречњака,
  • помоћне дјелатности за остало вађење руде и камена,
  • поправка машина,
  • поправка електричне опреме,
  • постављање електричних инсталација и опреме,
  • продаја електричне енергије корисницима, итд…

Географски, Рудник и ТЕ Гацко налазе се у гатачком угљеном базену у југоисточном дијелу Републике Српске. Изградња Рудника и ТЕ Гацко је почела 1974. године. Изграђен је рудник ПК Грачаница капацитета 1,8 мил. тона угља годишње и блок номиналне снаге 300 МW. Блок ТЕ Гацко је почео са радом 9. фебруара 1983. год.