РУДНИК

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Гатачки угљени басен је смјештен у Гатачком пољу у сјевероисточном дијелу Херцеговине. Простире се на површини од око 40 km2 на надморској висини од око 940 m. Басен је према фазама истраживања подијељен на четири експлоатациона поља: Западно, Централно, Источно и Јужно.

Резерве угља угатачком угљеном басену су приказане у следећој табели:

Површински коп “Грачаница” је смјештен на западном подручју Гатачког поља и подијељен је на експлоатациона поља: поље „А“, поље „Б“ и поље „Ц“. Експлоатација угља је завршена у пољу „А“ и пољу „Б“, а одвија се у пољу „Ц“.

Угаљ из ПК „Грачаница“ се користи за снабдијевање „ТЕ Гацко“, а један мањи дио и за широку потрошњу становништва у ужем региону.

На откопавању откривке је примјењена и континуална и дисконтинуална технологија експлоатације. Вертикална подјела на откривци извршена је на основу карактеристика отпорности материјала.

Континуална технологија експлоатације се врши (вршиће се) са два БТО система.

Дисконтинуално откопавање откривке обавља се хидрауличним багерима кашикарима (запремине кашике од 5,6 до 12 m3) и комбајном.

Одлагање откривке се врши на Западно вањско одлагалиште, као и на унутрашња одлагалишта поља „А“ и поља „Б“ гдје је завршена експлоатација угља.

На откопавању угља се примјењује комбинована технологија селективног откопавања. Откопавање угља се обавља хидрауличним багерима кашикарима (запремина кашике од 3,1 до 6 m3). Транспорт селективно издвојене јаловине се врши до унутрашњих одлагалишта.

Транспорт угља и откривке се врши камионима носивости 26-110 t.

Годишњи капацитет површинског копа на експлоатацији угља је усаглашен са потребама „ТЕ Гацко“. Годишњи капацитет површинског копа износи 2.200.000 t угља или 1.750.000 čm3. Максимална годишња производња јаловине је 9.000.000 čm3.