ПРОИЗВОДЊА

ПРОИЗВОДНЊА ЕЛКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТЕ ГАЦКО У 2022.ГОДИНИ
ПРОИЗВОДЊА УГЉА И ОТКРИВКЕ У РУДНИКУ ГАЦКО У 2022. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ ГАЦКО У 2021.ГОДИНИ
ПРОИЗВОДЊА УГЉА И ОТКРИВКЕ У РУДНИКУ ГАЦКО У 2021. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТЕ ГАЦКО У 2020. ГОДИНИ
ПРОИЗВОДЊА УГЉА И ОТКРИВКЕ У РУДНИКУ ГАЦКО У 2020.ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У TE GACKO У 2019. ГОДИНИ
ПРОИЗВОДЊА УГЉА И ОТКРИВКЕ У РУДНИКУ ГАЦКО У 2019. ГОДИНИ

Производња ел енергије у ТЕ Гацко у 2018. години
Производња угља и откривке у руднику Гацко у 2018. години

Производња ел. енергије у ТЕ Гацко у 2017. години
Производња угља и откривке у руднику Гацко у 2017.

Производња ел. енергије у ТЕ Гацко у 2016. години

Производња угља и откривке у руднику Гацко у 2015. години

Производни параметри ТЕ-Гацко 1983-2014.

Производња електричне енергије у ТЕ Гацко за 2014. годину