Остварени резултати

Производња електричне енергије на прагу Термоелектране у периоду од 1983- 2022 год.

Генератор ТЕ Гацко први пут је синхронизован са мрежом 9. Фебруара 1983, а први kWh електричне енергије произведени у ТЕ Гацко потекли су ка потрошачима 21. марта 1983.год.  Од почетка свог рада до  31.12.2022. Термоелектрана Гацко је произвела 46.245.531 MWh електричне енергије на прагу и на мрежи провела
218.972,88 сати рада.

Година 2013. година максималне годишње, мјесечне и дневне производнје у историји Термоелектране

Годишњом производњом  од 1.773,318 MWh електричне енергије на прагу у 2013. години ТЕ Гацко остварила је највећу годишњу производњу у својој историји. Такође, 4.09.1999 је остварена  максимална дневна производње од 6,616 MWh а децембра 2013. године  максималне мјесечна производње од 183,872 MWh.