Организациона шема

У оквиру РЈ Рудник реализују се планиране активности на производњи откривке и експлоатацији угља. При провођењу својих активности у остварењу рударске производње, запослени у радној јединици се морају придржавати законских прописа, контролисати процес рада, проводити мјере заштите људи, имовине и животне средине.

У РЈ Рудник имамо следеће организационе јединице:

–        Заједнички послови,

–        Служба припреме рударских радова,

–        Геолошка служба,

–        Служба за рударска мјерења и геодезију,

–        Погон континуалне откривке,

–        Погон дисконтинуалне откривке,

–        Погон производње угља,

–        Служба за помоћну механизацију и одржавање путева,

–        Служба за координацију и контролу рударских радова,

–        Служба за рекултивацију,

–        Служба за одводњавање,

–        Служба за каменолом,