Одбор за ревизију

 1. Обрад Окиљевић, дипл. ек. – предсједник

2. Раде Пантовић, дипл. ек. – члан

3. Нада Зеленовић, дипл. ек. – члан

Одјељење интерне ревизије:

1. Раде Табаковић, дипл. ек. – директор одјељења интерне ревизије

1. Здравка Зиројевић, дипл. правник – члан

2. Драгомир Пушара, дипл. инг. маш. – члан

3. Милан Грубачић, дипл. ек. – члан