ОП бр. 196-24 – Набавка резервних дијелова за Аутоматику