OП бр. 192-24 Набавка машине за чеоно заваривање ПЕХД цијеви