ОП бр. 04-21 Набавка услуга одржавања ротационе опреме у ГПО-у Термоелектране и црпној станици за период 01.01. до 31.12.2021. године

Оставите одговор