КЗ бр. 55-24 Набавка услуга санације електричног мотора сливне пумпе бр.2