КЗ бр 105-18 Набавка услуга одржавања клима уређаја на ТЕ од ступања Оквирног споразума на снагу до 31.12.2019.

Оставите одговор