Надзорни одбор

1  Милинко Милидраг, дипл. инг. маш. – предсједник

2  Милан А Ковачевић, дипл. инг. грађ. – замјеник предсједника

3  Данијела Пузић, дипл. ецц. – члан

4  Ковиљка Вучић, дипл. менаџер  – члан

5  Јелена Мучибабић дипл. ецц. – члан