Мјерни инструменти и методе мјерења

Мјерно мјесто: Општина Гацко – у близини ОШ „Свети Сава“ Гацко

Координате локације: 43°09’N 18°32’Е.

Станица за контролу квалитета ваздуха у Гацку је дио републичке мреже мјерних станица, увезана је и са Републичким хидрометеролошким заводом Републике Српске, који има приступ подацима у реалном времену.  Одржавање мјерне станице и прикупљање података  са мјерне станице налази се у надлежности ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко.

Полутанти који се мјере на станици за контролу квалитета ваздуха у Гацку

ПараметриМетода мјерењаАнализатор
Сумпор диоксид (SO2)Метода УВ флуоресценцијеHORIBA APSA-370
Азотни оксидиХемилуминенсценцијаHORIBA APNA-370
Суспендоване честицеАпсорпција бета зракаVEREWA F-701

Поред мјерења полутаната на мјерној станици се врши мјерење и меторолошких параметра ваздуха:

  • брзина вјетра,
  • температура ваздуха,
  • влажност ваздуха,
  • смјер вјетра,
  • атмосферски притисак,
  • глобално сунчево зрачење.