Историја

9. Фебруара 1983 године генератор ТЕ Гацко први пут је синхронизован са мрежом а први , kWh електричне енергије произведени у ТЕ Гацко потекли су ка потрошачима 21. марта 1983. године. Од почетка свог рада до свог „тридесетог рођендана“ Термоелектрана Гацко је произвела 31.178. GWh електричне енергије на прагу и остварила 146.611. сати рада уз 770 застоја блока.  За ову производњу електричне енергије било је потребно у котлу термоелектране сагорити 45. милиона тона угља просјечне топлотне моћи 7.730.kJ/kg.

1989. године у циљу довођења блока до пројектних вриједности при сагоријавању горива је урађена прва етапа реконструкције котла.

1991-1995 година период када је ТЕ Гацко због познатих ратних догађања радила свега 9.193. сата и остварила производњу од само 1886 GWh.

2000-та година током које је кроз реализацију пројекта „Power II“ извршена реконструкција електрофилтерског постројења.

2001.  године уведен нови процесни надзорно-управљачки систем водећег свјетског произвођача „Wеstinghouse“.

2001- 2004.  године период у коме је са циљем отклањања наведених недостатака, довођења снаге блока до номиналне, повећања сигурности рада опреме и побољшања техничко – економских показатеља котла и блока разрађена је, пројектована, набављена опрема и реализована II етапа реконструкције котла.

2006. године је извршена замјена 6kV постројења, а у

2007. години замијењен је генераторски прекидач. Инвестицијама које су обезбијеђене из програма „Pоwеr IV” у

2010. године инвестицијама које су обезбијеђене из програма „Pоwеr IV” извршена је замјена 0,4kV постројења, а

2011. године и уградња новог система унутрашњег пнеуматског транспорта пепела програма

2013.  из истог програма завршена је реализација пројекта система отпадних вода.

Рекорди:

4.09.1999 – максимална дневна производњa 6 616 MWh.

2013 – decembar – максималнa мјесечна производњa 183 872 MWh.

2013– максимална годишња производња 1 773 318 MWh.

Од почетка свог рада до 31.12.2020., године Термоелектрана Гацко је произвела 43 224 710 МWh електричне енергије на прагу и остварила 203 352 сати рада.