Историја

        Лежиште угља Гацко смјештено је у Гатачком пољу, у сјевероисточном дијелу Херцеговине.  Развијено у типичном крашком подручју на надморској висини од око 940 метара надморске висине  а простире се на површини од око 40 кm2.

        Прва сазнања о постојању угља у Гатачком пољу везују се за 1880. годину. Убрзо по откривању постојања угља, почиње и његовa експлоатација која је била сезонског карактера

        Први организовани радови на експлоатацији угља у Гацку су почели 1954. године отварањем површинског копа “Врбица”, методом примитивне површинске експлоатације на изданцима главног угљеног слоја. Укупна годишња производња рудника је била до 120.000 тона угља, а данас су на том мјесту остале само “рудничке јаме” запуњене водом.

        Већ 1960. године покренута је иницијатива за изградњу рудника, релативно великог капацитета и изградњу термоелектране. Детаљна истраживања која су вршена до 1978 године су показала да се може ићи у реализацију ове идеје. Идеја је реализована. У западном дијелу гатачког поља 1982. године пуштен је у рад површински коп „Грачаница“ Гацко са са годишњим капацитетом 1.800.000 т угља и 3.200.000 m3 откривке.

        Да би се обезбиједиле довољне количине угља за рад ТЕ Гацко 1982. године на западном дијелу Гатачког поља пуштен је у рад П.К. „Грачаница“ Гацко са годишњим капацитетом 1.800.000 т угља и 3.200.000 m3 откривке. Термоелектрана „Гацко“ је пуштена у рад 09.02.1983.године.

        Према фазама геолошких истраживања и експлоатационих услова пројектовања  лежиште угља је подијељено на четири експлоатациона поља; Западно (завршена експлоатација угља), Централно, Источно и експлоатационо поље Кровинских угљених слојева.

        Од почетка експлоатације на ПК ,Грачанице’ и закључно са 2020. годином, укупно је експлоатисано око 65 милиона тона угља, а откопано око 150 милиона метара кубних јаловине. Рекордна производња угља је забиљежена 2017. године када је произведено 2 715 904 тона угља. Рекорд у откопавању јаловине је постигнут 2015. године, када је откопано 8 246 428 метара кубних.

        Расположиви ресурси угља у Гатачком угљеном басену на данашњем степену истражености износе око 270 000 000 тона угља и одговарају енергетском потенцијалу од око 3 380 000 X 10 6 KJ. Стратешке и развојне могућности су усмјерене на експлоатацију угља из новоотвореног ПК Гацко, и планирање, и припрему за изградњу ТЕ Гацко 2 чиме би енергетски потенцијал лежишта угља Гацко био заокружен на производњу електричне енергије са инсталисаном снагом 2 X 300 MWh чиме би се обезбједио континуитет у производњи електричне енергије у Републици Српској.