Еколошке дозволе

Еколошке дозволе:

Еколошка дозвола за постројење ТЕРМОЕЛЕКТРАНА Гацко

Еколошка дозвола за површински коп ГРАЧАНИЦА Гацко

Еколошка дозвола за површински коп камена кречњака ПОНИКВЕ Гацко

Еколошка дозвола за ПК Гацко – Централно поље

Еколошка дозвола за бране Врба и Клиње