Вијести

Rudnik i Termoelektrana Gacko, izvještaj o rezultatima poslovanja

U aprilu mjesecu Termoelektrana Gacko je proizvela 137 469 MWh električne energije. Plan proizvodnje je ostvaren sa 92,9 % u odnosu na plan predviđen bilansom.

Blok Termoelektrane već duži period radi stabilno bez većih tehničkih problema i sa dugim vremenskim intervalima između zastoja. Rezultat takvog rada se očitao u prethodnoj 2020. godiniu kojoj je  Termoelektrana  provela na mreži 7 885 radnih sati što je ujedno i godina rekorda po broju sati provedenih na mreži od puštanja u rad RiTe Gacko, 9. februara 1983. godine. U elektroenergetski sistem u istoj godini je isporučeno 1638,02 GWh električne energije što je 32,2 % od ukupne proizvodnje električne energije u sistemu ERS.

U prva četiri mjeseca 2021. godine u RiTE Gacko je proizvedeno 556 768 MWh što je ujedno i ostvarenje plana proizvodnje od 97,3 %.

Završna faza  pripremnih radova za redovni godišnji remont

Remont postrojenja i pogona bloka termoelektrane Gacko u 2021. godini počeće 22.05.2021. godine i trajaće 40 kalendarskih dana.

Planom za 2021. godinu koji je usvojen od strane Uprave Zavisnog preduzeća „Rudnik i termoelektrana Gacko“ i Uprave Mješovitog holdinga „Elektropriveda Republike Srpske“  Trebinje, obuhvaćen je veliki broj aktivnosti na turbini, generatoru, kotlovskom postrojenju, rashladnom sistemu (rashladni toranj) kondezatoru, kao i na ostalim pomoćnim postrojenjima. Cilj izvođenja svih radova je povećanje pouzdanosti rada bloka Termoelektrane Gacko i smanjen broj neplaniranih zastoja bloka.

Djelotvoran rad i u vanrednim okolnostima

Ovi rezultati su ostvareni u vanrednim uslovima izazvanim pandemijom korona virusa.
Proces rada se organizuje u skladu sa vanrednim mjerama uvedenim od strane Republičkog štaba za vanredne situacije i odlukama donesenim od strane Uprave i Kriznog štaba RiTE Gacko.

Proces proizvodnje je organizovan tako da na posao dolaze isključivo radnici koji su neophodni da bi se proizvodni proces odvijao nesmetano.  Dio radnika, kojima radne obaveze to dozvoljavaju, je upućen na rad od kuće.

Radnici preduzeća poštuju sve predložene mjere, a radni i proizvodni proces i u rudniku i u termoelektrani, u novonastalim uslovima, odvija se nesmetano tako da možemo konstatovati da se i pored svega ostvaruju dobri poslovni rezultati.