Извјештаји

Одлуке Комисије за праћење и примјену Колективног уговора МХ ЕРС, донесене на 1. сједници одржаној дана 04.04.2019. године.