Вијести

Neum: Prioritet Zakon o električnoj energiji na BiH nivou

18.04.2019.      Energetika

Usvajanje Zakona o električnoj energiji i gasu na nivou BiH jedna je od ključnih preporuka koja je vlastima BiH upućena sa 5. Energetskog samita u Nemu.

„Imamo zajedničku izjavu predstavnika međunarodne zajednice i vlasti BiH  koja kaže da je potrebno unaprijediti koordinaciju svih učesnika u ovom sektoru. Jedan od prioriteta u narednom periodu je Zakon o električnoj energiji i gasu na nivou BiH. Dogovoreno je da u naredna tri mjeseca zajedno pokušamo otkočiti proces reforme kada je u ptanju zakon na nivou BiH, a onda da se i kroz entitetske zakone ubace obaveze koje proizilaze iz evropskih direktiva“, rečeno je na zatvaranju Samita.

Posljednjeg dana Samita bilo je riječi o reformi gasnog sektora BiH koja je godinama u zastoju, a i tokom panela je izazvala oprečne stavove predstavnika ovog sektora iz RS i FBiH.

Konsultant u USAID EIA Goran Frančić je istakao da se od BiH očekuje da uskladi svoju regulativu sa zahtjevima koje postavlja Energetska zajednica, ali je istakao i da se to ne može dogoditi preko noći, posebno imajući u vidu složenost BiH.

“Potreban je dogovor između sva tri tijela, i entitetskih ministarstava i države. Neophodno je da se postigne usklađenost i entitetskih zakona, i državnog, sa onim što Energetska zajednica zahtijeva”, naglasio je Frančić.

Direktor preduzeća „Gas – Res“ Ljubo Glamočić je istakao da u praksi ima problema zbog neusklađenosti propisa. Kazao je da se u ovom sektoru, koji treba biti pokretač privrede, veoma malo uradilo, prije svega, zbog politike koja je preuzela primat nad ekonomijom.

Direktor BH Gasa Jasmin Salkić je naveo da je najbitnije to što su obezbjeđene dovoljne količine gasa, ali je istakao i da će, kada bude više izvora, biti i više trgovaca.

„Ako budemo imali ne samo ruski gas, već možda i američki gas, imaćemo i otvoreno tržište”, rekao je Salkić.

Reforma sektora gasa u BiH je godinama u zastoju zbog čega je i Energetska zajednica nametnula sankcije BiH jer nema adekvatnog pravnog okvira u skladu sa zahtjevima Ugovora o energetskoj zajednici, čiji je BiH potpisnica.

Energetski samit su organizovali USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA), Njamačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte „Podsticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Podsticanje energetske efikasnosti u BiH“, te Britanska ambasada u BiH.

Energetski samit je okupio više od 600 stručnjaka i predstavnika vlasti, a ključna tema bila je tranzicija energetskog sektora BiH.

capital.ba